Az éj börtöne nem enged, fogva tart, de a sötétből hálát adok az Istennek, hogy a lelkem meg nem tört. Az élet mér rám szenvedést, de én nem sírok, nem csüggedek, ha véres is e halánték, nem hajtom le fejem. A haragon és könnyön túl árnyak prédája a lélek. Mégis, ha veszély tüze gyúl, láthatjátok, nem félek. Utamon mi utolér, a csapásokat hárítom, én felelek lelkemért, a sorsom én irányítom!

2019. szeptember 7., szombat

„A FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉKI „BÍRÓ”, BŰNPÁRTOLÁSÁNAK A BIZONYÍTÉKAI!”

"Az adott okiratban foglaltak, minden kétséget kizáróan bizonyítják, dr. Metzing Márton a vádalkuzó Körmöci Gábor, illetve a volt Fővárosi Törvényszéki bíró (…) dr. Kalina József, és a KNYF.-i bűnöző ügyészek érdekében kifejtett - álláspontom szerint - minden kétséget kizáróan bizonyított bűnpártolását.
Igazolva a NEM LÉTEZŐ „jogállamiságot” éppen annak, a velem szemben a vádat képviselő Központi Nyomozó Főügyészségnek a szakmailag nyíltan becstelen, és közönséges hatósági bűnöző ügyészei tussolják el dr. Metzing Márton iparszerű bűnpártolását – miután, a látszatokkal sem törődve, a hatósági bűnöző dr. Keresztes Imre, a KNYF. főügyésze a saját hatáskörébe vonta a saját bűncselekményeiket illető feljelentés elbírálását! -, mely KNYF váderedményességéhez, mint hatósági bűnöző, az intézményesített bűnpártolásával, dr. Metzing Márton, a karrier építése körében, teljesen nyíltan bedolgozott! Lásd „Perbeszéd” c. dokumentum tényadatai.”


„A BELÜGYMINISZTÉRIUM NEMZETI BIZTONSÁGI FELÜGYELET, A MINŐSÍTETT ADATTAL VISSZAÉLÉS körében teljesen nyílt bűnpártolása!”

Adott dokumentum, objektív megmutatja azt, az intézményesített, szakmailag – és figyelemmel a következményekre, emberileg is - abszolút becstelen, Magyarország valóban minden hatóságát átjáró erkölcsi prostituáltságot, amikor már a BELÜGYMINISZTÉRIUM NEMZETI BIZTONSÁGI FELÜGYELET vezetője, egész egyszerűen – álláspontom szerint konkrétan bűnpártoló módon! - NEM HAJLANDÓ (!?!) eleget tenni a hivatali kötelességének, és NEM HAJLANDÓ kivizsgálni, az NNI vádalkuzójának, Körmöci Gábornak a teljesen nyilvánvaló „minősített adattal visszaélés” bűncselekményét! Ugyanis, amennyiben a hivatali kötelességének eleget téve megállapítaná a BELÜGYMINISZTÉRIUM NEMZETI BIZTONSÁGI FELÜGYELET vezetője, hogy az NNI vádalkuzója, Körmöci Gábor, valóban elkövette – mint ahogy el is követte! – a Fővárosi Törvényszék dr. Metzing Márton által abszolvált eljárásában a minősített adattal visszaélést, akkor, minden kétséget kizáró tényként lenne bizonyított, hogy Körmöci bűncselekményével összefüggésben, dr. Metzing Márton, a Fővárosi Törvényszék ún. „bírója”, elkövette a bűnpártolás bűncselekményt!
Ugyanis, dr. Metzing Márton számára tudomására jutott, saját maga által kimondott (!!!) minősített adattal visszaélés bűncselekményét, a vádalkuzójának, Körmöci Gábornak – nehogy megharagudjon rá Körmöci, és ne úgy terheljen engem, ahogy dr. Metzing szerette volna, és amiért mindent megtett… -, dr. Metzing Márton, teljesen nyilvánvalóan elkövetve a bűnpártolás bűncselekményt, szó szerint, NEM VOLT HAJLANDÓ FELJELENTENI! Tudva, hogy mivel Ő, dr. Metzing Márton a „titokgazda”, ha Ő, bűnpártoló módon nem jelenti fel a lieblingjét, akkor, senki fel nem jelentheti!
E körben, igazolva a szakmai becstelenség, és korruptság non plus ultráját, mivel Körmöci Gábor minősített adattal visszaélésének a tárgya a Készenléti Rendőrség – NNI által létrehozott „vádalku vallomás”, tehát a Készenléti Rendőrség – NNI –nek is eljárási kötelezettsége van a vádalkuzója, Körmöci Gábor újabb bűncselekménye kapcsán, igazolva a Készenléti Rendőrség – NNI eljáróinak a valóban már leplezetlen szakmai becstelenségét, és intézményesített bűnpártolását, dr. Piri Balázs r. alezredes, TÖBB HÓNAPJA NEM HAJLANDÓ TUDOMÁST VENNI a vádalkuzójuk, Körmöci Gábor által elkövetett bűncselekményről, és NEM HAJLANDÓAK (!), még egy meghallgatási jkv.-et sem felvenni, amely a vádalkuzójuk bűncselekményét bizonyítaná!
„EZ”, a börtöntöltelék bűnözők erkölcsi színvonalát is alul múló hatósági eljárók által abszolvált, nyíltan prostituált jogi kultúra, az Orbán Viktor úr által hivatkozott jogállamiság… pl. a Finn, valódi jogállamisággal szemben.
Érdekes a közönséges bűnöző, Körmöci Gábor újabb bűncselekménye, a minősített adattal visszaélés kapcsán teljesen nyíltan takonygerincű és a hatóságok KIVÉTEL NÉLKÜL MINDEN szegmense által intézményesített bűnpártolás, míg, pl. Demeter Márta országgyűlési képviselő kapcsán, Orbán úr hűbérese, dr. Polt úr „kezét-lábát törte”, hogy büntetőeljárást kezdeményezhessen az ellenzéki politikussal szemben… „EZ”, „ILYEN” Orbán Viktor úr „jogállama”.
„ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGI PANASZ”

„Az adott dokumentum, és az ezzel összefüggő alkotmánybírósági eljárás - álláspontom szerint – alkalmas lehet arra, hogy a továbbiakban MINDEN LÉTEZŐ NYILVÁNOSSÁG, ÉS MINDEN FORUMON BIZONYÍTSA, hogy Magyarországon, a közönséges bűnöző rendőrök által elkövetett hatósági bűncselekmények kapcsán, a legmagasabb szintű bűnpártolás áll fenn! A vonatkozó eljárás – illetve a prognosztizálható, álláspontom szerint nyíltan bűnpártoló el nem járás – fogja igazolni, hogy pontosan milyen erkölcsiségű, pontosan milyen szakmai becsületű az az Alkotmánybíróság, amelye, Orbán Viktor úr – hasonló a hasonlóval… - olyan büszke, azzal kapcsolatban, hogy a Finneknek, még ilyen sincs. „Ilyet” – figyelemmel arra, hogy ott jogállamiság van – szerintem nem is akarnának.”

Alkotmánybírósági panasz

"A NEMZETKÖZI MÉDIA SZÁMÁRA MEGKÜLDÖTT KORDOKUMENTUM A MAGYAR „JOGÁLLAMISÁGRÓL”.

Dokumentum

2019. május 19., vasárnap

OMBUDSMAN BV.-s TELEFON

„A Büntetés-végrehajtás Országos parancsnoka – a Pest Megyei Rendőr-főkapitányságról eltávolított, de a „Fidesz-pénztáros” Anyja révén Bv.Op.-nak „visszafoglalkoztatott” – Tóth úr, és álláspontom szerint közönséges bűnöző társai, a saját haszonszerzésük érdekében, „így” gyártják le a:„ VISSZAESŐ BŰNÖZŐKET."„Az Alapvető Jogok Biztosa, ezen panasz kapcsán, immár az Emberi Jogok Európai Bírósága előtt idézhetően fogja bizonyítani, az intézményesített-, rendszer szintű bűnpártolást, dr.Keresztes Imre, a Központi Nyomozó Főügyészség főügyésze, és KNYF.-i bűntársai kapcsán!”


Alapvető Jogok Biztosa - KNYF

2019. május 5., vasárnap

Strasbourgi Emberi Jogi Bírósági Kereset

Az országos parancsnok embertelen és a fogvatartotti visszaesést szándékosan generáló szakmailag inkompetens döntésével szembeni strasbourgi kereset a kapcsolattartás korlátozása körében. (már a kapcsolattartót sem lehet megérinteni)
Vállalom, hogy bármely fogvatartottnak az azonos témájú keresetét segítem megírni. Jelentkezni privátban.
Strasbourgi Emberi Jogi Bírósági Kereset